• AIPRO

  บริการซื้อขายหุ้นอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence/Ai)
  ซึ่งเปรียบเสมือนสมองกลของมนุษย์ในการปรับตัวตามเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

Ai ดีอย่างไร ?

ระบบเรียนรู้ปัจจัยต่างๆได้หลายรูปแบบ และสามารถนำปัจจัยต่างๆ มาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว รวมทั้งสามารถแยกใช้กลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกันได้ตามกลุ่มอุตสาหกรรมและตาม character ของหุ้นแต่ละตัว

•   เรียนรู้ตัวเลขเศรษฐกิจ
•   เรียนรู้ปัจจัยพื้นฐาน
•   เรียนรู้ปัจจัยทางเทคนิค เช่น RSI, MACD เป็นต้น
•   เรียนรู้ Pattern ราคา เช่น Trend Breakout, Triangle Breakout เป็นต้น
•   เรียนรู้ปัจจัย Quant เช่น Market Breadth, Market Volatility, Market Valuation,
    Momentum Index, Volume Index เป็นต้น
•   เรียนรู้วิธีการบริหารพอร์ตและความเสี่ยง
•   เรียนรู้การลดเงินลงทุนในพอร์ต หรือทยอยขายทำกำไร

อาศัยศาสตร์ Machine Learning เพื่อตอบสนองต่อข้อมูล
เลียนแบบสติปัญญาของมนุษย์ สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้
ระบบอัจฉริยะ ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องมีการโปรแกรมไว้ล่วงหน้า
ปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้
เรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆโดยอัตโนมัติ
วิเคราะห์พื้นฐาน โดยใช้ข้อมูลจาก SET
 • P/E, P/BV, P/SALE
 • ROE, ROIC, ROIC/WACC
 • EV/CFO, EARNING STRENGTH
 • etc.
วิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจจาก BOT
 • GDP, Trade balance, Current A/C
 • International reserve, Public debt
 • Leading Economic index
 • Imports/Exports, Car sale, etc.
(Low Volatility)
 • ระบบจะใช้กลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนแบบกระจุกตัว
  (Concentrated Portfolio)
 • เน้นการถือครองหุ้นน้อยตัว และลดการถือครองเงินสด เพื่อสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้น
(High Volatility)
 • ระบบจะใช้กลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนแบบกระจายตัว
  (Diversified Portfolio)
 • ถือครองหุ้นหลายบริษัทมากขึ้น และเพิ่มการถือครองเงินสด เพื่อลดความผันผวนของพอร์ต

เงื่อนไขบริการ

เงินลงทุนเริ่มต้น

300,000 บาท

อายุสัญญา

12 เดือน

บอกเลิกสัญญา

ได้ก่อนกำหนด

UNIVERSE

หุ้นจดทะเบียนใน SET/MAIรูปแบบการให้บริการ

-   บัญชี Cash Balance เท่านั้น
-   IC และลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายไม่ได้
-   สามารถเลือกถอนกำไรแบบอัตโนมัติได้ (Auto Redemption)
-   Com. 0.30% (ไม่รวม Vat/Fee) ช่วงโปรโมชั่น 4 เดือนแรก 0.25% เวลา 1 ปี
-   สามารถติดตามการลงทุนได้ทุกวัน
-   ระบบการซื้อขายมีความเสถียร
-   ฝากเงินตามขั้นตอนปกติ
-   ถอนผลกำไรแบบอัตโนมัติ
     •   ถอนกำไรปีละ 2 ครั้ง คิดจาก NAV ณ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.
     •   ได้รับเงิน 31 ก.ค. และ 31 ม.ค. (กรณีตรงวันหยุดธนาคารจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป)
-   ถอนเงินลงทุน
     •   จะต้องปิดบัญชี/ยกเลิกสัญญา
     •   กลับมาลงทุนต้องทำสัญญาใหม่
-   แจ้งขอยกเลิกสัญญา
-   ระบบขายหุ้นภายใน T+3
-   ลูกค้าได้รับเงิน T+7 (กรณีเหตุสุดวิสัยขายหุ้นไม่หมด หุ้นที่เหลือจะโอนเข้าพอร์ตอื่น)

ติดต่อเรา

ที่อยู่
ชั้น 17 อาคาร Athenee Tower ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
สามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนหรือ
โทร. 02-836-0346
อีเมล์
aecs_innov@aecs.com

Quick Contact

* Required Field